Styrelsen

Ordförande: Ulf Lindroos

Viceordförande: Mikael Lindroos

Sekreterare: Ralf Koho

Kassör: Kjell Widlund

Medlem: Peter Larsén