Föreningen

Ordförande: Ulf Lindroos / 0400542378 / ulf.lindroos56@gmail.com

Mikael Lindroos / 0400717203 / lindroos595@gmail.com

Ralf Koho / 0403586228 / koho.ralf@gmail.com

Peter Larsén / 0407590037 / larsenjpo@gmail.com

Kjell Widlund / 0400747809 / kjell.teudor@sulo.fi